Спасение


В живота на всеки един от нас има много важни и специални дни: като рожден ден, ден на пълнолетието, ден на сватбата ни, датите на раждането на децата ни, после на внуците, правнуците, и така нататък. Така минава
целият ни ЖИВОТ, който един ден задължително ще завърши със СМЪРТТА ни.
Готов ли си да посрещнеш този ден? Знаеш ли ти, че след смъртта ни очаква СЪД?
Библията, Божието Слово говори така: Участта на човек е да умре веднъж и след това се изправя пред съд.

(Евр. 9:27).
На този съд ние ще попаднем за своите грехове, които ни осъждат и
разделят от Бог.

Да предположим, че днес ще се срещнеш със смъртта и на Божия съд ще ти се наложи да отговаряш на такива въпроси

1. Какво според теб трябва да направи човек, за да може Бог да му позволи да влезе при Него на небето? Изброи:

2. Смяташ ли, че изброеното от ТЕБ е достатъчно, за да можеш да отидеш на Небето?

Да, Не, Не знам

3. Можеш ли убедително да кажеш, че след смъртта ще бъдеш с Бог?

Да, Не


В Библията много ясно е представен пътят към вечния живот. Първо, трябва да признаем, че сме съгрешили спрямо Бога: “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23). Всички ние сме правили неща, които не са били угодни на Бога, поради които заслужаваме да бъдем наказани. Тъй като по своята същност всички наши грехове се противопоставят на вечния Бог. “Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23).

Исус Христос, обаче, безгрешният (I Петрово 2:22), вечният Син на Бога стана човек (Йоан 1:1, 14) и умря, за да понесе наказанието за нашите грехове. “Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8). Исус Христос умря на кръста (Йоан 19:31-42), понесе наказанието, което ние заслужавахме (II Коринтяни 5:21). След три дни Той възкръсна от мъртвите (I Коринтяни 15:1-4) и доказа, че е победил смъртта, и греха. “…Според голямата Си милост Той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите” (I Петрово 1:3).

Чрез вяра ние трябва да обърнем гръб на нашите грехове и да се обърнем към Христос за спасение (Деяния 3:19). Ако поставим вярата си в Него, ако уповаваме на това, че смъртта Му на кръста е платила за извършените от нас грехове, ще ни бъде простено и ще имаме вечен живот в небесата. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). “Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9). Вярата в завършеното дело на Христос на кръста е единственият верен път към вечния живот! “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Ефесяни 2:8, 9).

Ако искаш да приемеш Исус Христос за свой Спасител, можеш да се помолиш с една проста молитва. Помни, че казването на тази или на която и да е друга молитва няма да те спаси. От греха можеш да се спасиш единствено, когато искрено от цялото си сърце помолиш Христос за Прошка… за да очисти сърцето ти. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти е осигурил.


«Господи Исусе, аз признавам себе си за грешник и заслужавам наказание,
но аз вярвам, че Ти понесе това наказание за моите грехове вместо мен.
Аз Те приемам, Исусе, за мой Спасител, и Те моля, влез в сърцето ми,
очисти ме от греховете ми с кръвта Си… Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и
прощение, за дара на вечния живот! Амин.»


Ти не можеш да заслужиш Прощение и Спасение по никакъв друг начин, защото само милостта и любовта можаха да разрушат границата между човека и Бога – греха, чрез съвършената жертва на кръста… И който ПОВЯРВА и ПРИЕМЕ Исус Христос като Господ с цялото си сърце и с цялата си душа, ще се спаси.

111


Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
(Йоан 14:6)


0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.

Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life