За Насhttp://www.wol.org/about/locations/

Мисията “Думи на Живот“, това е организация, зад гърба на която лежи дългогодишен опит в работата с младежи. Тя е започнала своята работа преди повече от 55 години в САЩ. Неин основател бил млад човек, който приел Христа, докато бил музикант в кавалерийски военен оркестър. Неговото име е Джек Уиртсен. Господ вложил в сърцето на този млад човек горещо желание да занесе Благата Вест по целия свят и особено на младежи. Осъществяването на тази цел той започнал с проповядване на Евангелието по улиците на Ню-Йорк. Чрез неговите проповеди много хора се обърнали към Господа и придобили спасение. Това било началото на създаване на мисията “Думи на Живот”. След него няколко години Джек събрал около себе си група верни християни, които имали същите цели, както и самият той.

Думи на Живот” е служение, разпространено в повече от седемдесет страни в света. Година след година Господ е разширил мащабите на това служение, същевременно, много от тези приели Господа чрез служение в мисията не само успели да израстнат и укрепнат във вярата, но и да станат отговорни деятели в международното служение на “Думи на Живот”. Служение ” Думи на Живот” в България се занимава с Младежки Християнски лагер и Младежки Библейски клубове

 

close
Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life