Лагери

  • Date:фев 2017
  • Labeled:

Това е място, където младите хора могат да получават физическо укрепване, като им се предоставя възможност да спортуват, да осъществяват нови запознанства както със свои съотечественици, така и с гости от други страни. Но най-главното се състои в това, че голяма част от тези младежи могат за първи път да чуят спасителна вест за Исус Христос, да повярват в Него и да Го приемат като свой личен Спасител.

Всекидневно се предоставя възможност да се поучават относно християнски начин на живот, да направят важен избор: да посветят своя живот на Христос.

Програмата обхваща разучаване на християнски химни и младежки песни, както и специални уроци, свързани с нашите проблеми на млади хора. Това е уникален баланс между здраве, не греховни развлечения, които младежта търси и обучение на библейските истини, от които се нуждаят.

Летен Лагер


  • Няма предстоящи събития

AEC v1.0.4


Зимен Лагер


  • Няма предстоящи събития

AEC v1.0.4


от 8 – 13 години  

от 14 – 18 години 


моб: 0899-204-216

Е-mail: Duminajivot@gmail.com


2016 Къде ще се проведе лагерът тази година?

1


1


 

 

Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life