• DSC_0630-970×649 (970 x 649)
 • DSC_7369 (970 x 649)
 • ALIM3655 (970 x 522)
 • ALIM3344 (970 x 728)
 • ALIM3984 (970 x 728)
 • DSC_7415 (970 x 649)
 • DSC_0630-970×649 (970 x 649)
 • ALIM3985 (970 x 728)
 • ALIM3607 (970 x 728)
 • ALIM3578 (970 x 728)

Библейски Клуб

 • Date:фев 2012
 • Labeled:


Това е едно динамично служение за младежи от 13 до 18 години, което се реализира в местните църкви. Също така църквата поддържа и контролира развитието и нуждите на това служение. Главната цел на Библейските Клубове е помощта в духовното израстване на младите вярващи, за да могат те в последствие да доведат към вярата други младежи и да участват в тяхното духовно формиране.

Програмата на Библейските клубове е предвидена за 6 години и включва в себе си:

- Библейски уроци (систематично изучаване на различни доктрини и тяхното       приложение във всекидневния живот);

- Курс по ученичество за новообърнати;

- Библейски конкурс;

- Въвличане на младежите в различни служения в църквата и други.

За това има специален материал, който помага на лидерите на клуба да планират и да направят ефективно своето служение. В резултат младите вярващи формират своя характер на основата на библейските принципи и получават практически навици в служението. Цялата дейност на клуба е свързана с помощта на местната църква и нейното развитие. За да може това служение да има успех “Думи на живот” провежда редовно обучение на лидерите на библейските клубове и им оказва всяческа помощ.

Библейските клубове достигат младежта, чиито нужди постоянно се променят с неизменното Слово Божие.

Варна( от 14 до 18 год. )


 • Няма предстоящи събития

AEC v1.0.4


Варна ( от 8 до 13 год. )


 • Няма предстоящи събития

AEC v1.0.4


Добрич


 • Няма предстоящи събития

AEC v1.0.4


 

close
Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life