Оля Златова



Аз ходя на църква от малка и в Неделното училище научих много Библейски истории. На 17 години с помощта на една брошурка аз приех Христос за свой личен Спасител. На 18 години приех кръщение, но промяна в моя живот не се наблюдаваше.

От едно семейство мисионери научих за Библейски Институт в Украйна и това ме заинтересува. Библейският Институт и примера на други вярващи много силно ми повлияха. Аз разбрах, че нямам цел и че трябва да променям своя начин на живот. Но когато този процес на промени започна, беше болезнено.

Из основи Бог промени моето отношение към благовестието. Той ме научи да побеждавам страха, да отивам към хората и да започвам разговор с тях, за да споделя с тях евангелието. Думите от Матей 28:19 прозвучаха за мен по различен начин.

Сега основно моето време е заето с деца и младежи. Най-голямата нужда на днешната младеж е да познава Христос като Спасител и да израства в своята близост с Него. Аз искам да използвам всяка минута правилно, за да служа на Българската младеж чрез Божието Слово.

close
Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life