Тихото време 2015-2016

Тихото време 2015-2016

Полезни Съвети за ежедневното тихо време

ЦЕЛТА НА ТИХОТО ВРЕМЕ – да запълни потребностите на християнина в духовното израстване и да го научи на изкуството на самостоятелното изследване на Библията.

1.ИЗБЕРЕТЕ СИ ВРЕМЕ ЗА ТИХОТО ВРЕМЕ. Всеки сам си избира времето за своето „Тихо време” в съответствие със своите лични предпочитания и обстоятелства. Ето няколко съвета:

 • избраното време трябва да бъде по-важно от всичко останало;
 • избраното време трябва да Ви подхожда;
 • избраното време трябва, по възможност, да бъде тихо;
 • избраното време трябва да бъде регулярно всеки ден.

Въпреки, че ние съветваме „Тихото време” да се прави сутрин, някои предпочитат да проведат своето „Тихо време” в края на деня: „…спомням си за Теб на леглото си, размишлявам за Теб в нощните стражи” (Пс.63:6)

2.ПРАВЕТЕ ТИХОТО ВРЕМЕ В ИЗБРАНО ВРЕМЕ. За да проведете хубаво „Тихо време”:

 • Четете Божието Слово;
 • Отбелязвайте си в Библията по време на четене. Ето няколко варианта:
 1. след като сте прочели пасажа, поставете възклицателен знак (!) до стиховете, които напълно разбирате;
 2. поставете въпросителен знак (?) до стиховете, които не разбирате;
 3. поставете стрелка, сочеща нагоре (^) до стиховете, които въодушевляват;
 4. поставете стрелка, сочеща надолу ( ) до стиховете, които Ви огорчават или сочат към вашия проблем;
 5. поставете звездичка (*) до стиховете, съдържащи важни мисли и истини.
 • Размишлявайте над прочетеното. Запишете основната мисъл с едно изречение. Ето няколко препоръки за размишление над Божието Слово:
 1. погледнете на пасажа от Божията гледна точка;
 2. Втор.6:7 изрежда ежедневните работи, по време на които може да се размишлява над Божието Слово. Размишлявайте в къщи (по време на почивка или хранене), по пътя (по пътя за работа, училище или в къщи), когато лягате да спите вечерта или се събуждате сутрин (подготвайки се за новия ден).
 • Прилагайте истините в своя живот. Използвайте лични местоимения („аз”, „на мен”, „мой” и т.н.). ако имате трудности с намирането на приложение на пасажа в своя живот, задайте си такива въпроси:
 1. Тук има ли грях, който трябва да оставя?
 2. Тук има ли обещание за мен?
 3. Тук има ли примери за подражание?
 4. Тук има ли заповед или повеление, на която трябва да бъда послушен?
 5. Тук има ли това, за което съм длъжен днес да благодаря на Бога?
 • Молете се конкретно. Използвайте Вашият Личен Молитвен Дневник, който се намира на предните страници.

3.ПОПЪЛВАЙТЕ СТРАНИЦИТЕ НА ВАШЕТО ТИХО ВРЕМЕ. Това действително ще Ви помогне да запомните това, което Господ Ви говори в Своето Слово.

4.СПОДЕЛЯЙТЕ ВСЕКИ ДЕН ТОВА, КОЕТО СТЕ ПОЧЕРПИЛИ ОТ СВОЕТО ТИХО ВРЕМЕ. Това ще бъде такова благословение за другите, каквото и за Вас.

План за Ежегодно Четене на БиблиятаПрочети Новият завет Четери пъти за една годинаWord of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life